socialized sözlük anlamı nedir?

Sözlükte socialized kelimesinin manası:

  1. (Amerikan İngilizcesi) hükümet tarafından yönetilen, bir grubun kontrolü altında (tıbbi bakım gibi); eşŸlik etmeye uygun hale getirilmişŸ; sosyalleşŸmişŸ, başŸka kimselerle ilişŸki ve etkileşŸim kurmayı öğŸrenmişŸ; sosyal olan, başŸkalarıyla etkileşŸim içinde olan; çevresel kültürün davranışŸ biçimlerini özümsemişŸ; sosyalistleşŸmişŸ, sosyalistleşŸtirilmişŸ, sosyalist olmuşŸ, sosyalizmin ilkelerine göre kurulmuşŸ (enstitü kurum hükümet vs); sosyal amaçlarla bir araya gelmişŸ; sosyal faaliyetlere katılan; sosyal hayata hazırlanmışŸ (socialised olarak da yazılır)

socialized ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları