sociologist toplumbilimci sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sociologist toplumbilimci kelimesinin manası:

  1. Sosyolog

sociologist toplumbilimci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları