sodyum hidroksit yunağı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sodyum hidroksit yunağı kelimesinin manası:

  1. 480° C -540°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanan kabuksuzlama işlemlerinde kullanılan ve çözelti bileşiminde, tepkime sağlayıcı olarak sodyum hidroksit (NaOH) bulunan yunak.

sodyum hidroksit yunağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları