şoför Okulu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "şoför Okulu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "şoför Okulu" ne demek?

 1. Sürücü kursu.

şoför Okulu nedir? İlişkili sözcükler

 • Diploma Course: Diploma kursu devamı...
 • Refresher Course: Hatırlatıcı kurs, bilgi tazeleme kursu devamı...
 • Defensive Driving Course: Defansif sürüşŸ kursu, sürücülerin kazları önleyecek şŸekilde araba kullanmalarını öğŸreten kurs (birçok trafik suçu olan sürücülere yönelik) devamı...
 • First Aid Course: İlk yardım kursu, acil tıbbi yardım talimatları veya bilgisi devamı...
 • Kültür Tarihi Okulu: İlkellerin kültürlerine tarihsel bir derinlik kazandırmaya ve evrimci kuramlar yerine bu kültürlerin tarihsel oluşumunun nesnel değerlendirmesini yapmaya yönelen budunbilimsel okul. devamı...
 • Meslek Okulu: Öğrencilerini belli bir meslek için yetiştiren ve programında genel bilgi dersleri yanında geniş ölçüde meslek bilgisi derslerine de yer veren okul. devamı...
 • Manchester Okulu: Ricardo iktisadını izleyerek İngiltere’deki serbest ticareti, siyasi ve iktisadi özgürlüğü savunan, Richard Cobden ve John Bright tarafından geliştirilen, iktisadi liberalizmin uygulanmasına ve felsefesine aşırı derecede bağlı olan ve Manchester’da başlayan hareket. krş. liberteryan devamı...
 • Marburg Okulu: Varlığın mantıksal bağıntıların bir örgütü olduğunu öne süren, gerçekliği kavramsal, matematiksel yolla kavrayan bir lojistik geliştiren Yeni Kantçı okul. // Bu okulun kurucusu H. Cohen, geliştiricileri P. Natorp ve E. Cassirer’dir. Bu akım -> özdekçilik ve -> doğalcılığın karşısında, bilgi eleştirisi ve bilim kuramı doğrultusundadır. Bu okulun ayrıca ahlâk felsefesi, sanat felsefesi, dil, din, söylencebilim devamı...
 • Teknisyen Okulu: Endüstri alanında makine, elektrik, kimya, motor vb. dallarda çalışacak teknik görevlileri yetiştirme amacını güden ve öğrenim süresi dört yıl olan lise dengi meslek okulu. devamı...
 • Kynikler Okulu: (Yun. kyon = köpek, kynikos= köpeksi) : Yaşamın biricik ereğini hiç bir şeye gereksinme duymama ve kendi kendiyle yetinme, kısaca salt özgürlük olarak erdemde bulan Sokratesçi Yunan felsefe okulu. // Kurucusu Antisthenes’tir . Okul Kinosarges’te kurulduğu içinKynikler Okulu diye adlandırılmıştır. Başka bir kanıya göre de Kynik adı, kyon =köpek’ten türemiştir. Köpek gibi olmayı dile getirir. devamı...

şoför Okulu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.