softa sözlük anlamı nedir?

Sözlükte softa kelimesinin manası:

  1. Medrese öğrencisi
    Örnek: Okuyanlardan biri on altı, on yedi yaşlarında genç bir softa. M. Ş. Esendal
  2. İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad.
  3. Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse
    Örnek: İnandığından başka inanılacak şey olmadığına inanan insan softadır. O. V. Kanık
  4. Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse
    Örnek: Bizim moruk yeni kafalı görünmek ister amma halis muhlis softadır. P. Safa

softa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları