Soğrulmuş Doz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Soğrulmuş Doz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Soğrulmuş Doz" ne demek?

 1. İyonlaştırıcı ışınımla maddeye aktarılan ortalama enerji de’nin, bu maddenin kütlesi olan dm’ye oranı (D). D=de/dmsoğrulmuş doz SI birimi “joule” olup, gray (Gy) ile belirtilir. Eski birim rad idi.1Gy=1J.kg¯¹ = 100 rad

Soğrulmuş Doz nedir? İlişkili sözcükler

 • Kerma: Belirli bir maddede, dolaylı iyonlaştırıcı parçacıkların serbest bıraktığı tüm yüklü parçacıkların başlangıç kinetik enerjileri toplamı “dEtr” ile; maddenin kütlesi “dm” ile gösterilirse, dEtr’nin dm’ye oranı (K). K=dEtr/dm.kermanın SI birimi gray (Gy) dir. Eski birim rad’di. devamı...
 • Gray: Maddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulmuş dozun SI birimi (Gy). Eski birim rad’di. 1Gy = 1J.kg¯¹ Kırlaşmak, ağarmak, beyazlaşmak devamı...
 • Soğrulmuş Doz Debisi: Dt zaman aralığında soğrulan dD doz debisinin, dt’ye bölümü (D). D= dD/dt devamı...
 • Soğrulmuş Doz Debisi: Dt zaman aralığında soğrulan dD doz debisinin, dt’ye bölümü (D). D= dD/dt devamı...
 • Joule: Si birim sisteminde iş, enerji ve ısı birimi. 1 joule (J) = amp2.ohm.s = watt.s = Volt2.s/ohm = 107 erg = 0,2391 cal (20 1 ohm’luk direnç içinden geçen 1 devamı...
 • Curie: Bir gram radyumun saniyede yaptığı parçalanma sayısına eşit sayıda parçalanma yapabilen radyoaktif madde miktarı, radyoaktivite birimi, Ci. Etkinliğin eski ölçüm birimi (Ci). Yeni birim: bekrel (Bq). 1 Ci = 3,7.10(üzeri devamı...
 • Sievert: Doz eşdeğerinin SI birimi (Sv). Eski birim rem’di. 1Sv=1J.kg¯¹ devamı...
 • Dozölçer: Soğrulmuş dozu ölçmeye yarayan ışınım aygıtı. devamı...
 • Doz Debiölçeri: Soğrulmuş doz debisini ölçmeye yarayan ışınım aygıtı. devamı...
 • Eşik Doz: Gözlenebilir belirgin bir etki oluşturabilen en düşük düzeyli soğrulmuş doz. devamı...

Soğrulmuş Doz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.