Soğurganlık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Soğurganlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Soğurganlık" ne demek?

 1. Bir madde veya enerjiyi soğurma gücü, yeteneği.

 2. Bir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü.

 3. Bir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü.

 4. Beer yasası eşitliğinde (A=abC) bir orantı sabiti; A boyutsuz, b santimetre birimli ve C ise konsantrasyon birimlidir ve buna göre a’nın birimi şöyle olur: a=uzunluk-1 derişim-1

 5. Absorbans.

Soğurganlık nedir? İlişkili sözcükler

 • Ses Soğurganlığı: Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. Bir yüzey tarafından soğurulan ses erkesinin yüzeye vuran erkeye oranı. devamı...
 • Sönümlenme Katsayısı: Çözelti derişiminin 1M ve ışınların çözelti içinde katettiği yolun 1 m olması hali için hesapla bulunan absorbans değeri, log(Io/I)=E.l.C, ifadesinde log (Io/I) absorbansı, E sönümlenme katsayısını, l ışık yolunu, C derişimi göstermektedir. devamı...
 • Deniz Mili: 1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi. Bir derecelik öğlen yayının ortalama boyunu karşılayan 1852 ‘m. lik ulaslararası uzunluk birimi. devamı...
 • Angström: Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan uzunluk birimi (10 üzeri -8 cm) devamı...
 • Molarite: Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin M ile gösterilen derişim birimi. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin mol gram sayısı, molar çözelti, molar konsantrasyon, M. devamı...
 • Cubit: Dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafeye eşit eski bir uzunluk öIçüsü, gez. Eski bir uzunluk ölçüsü birimi devamı...
 • Angstrom Unit: Angström birimi, santim yüz milyonda birine eşŸit olan uzunluk birimi (ışŸık dalga uzunluğŸunu ölçmek için kullanılan) devamı...
 • Soğurma Bandı: Işığın bir molekül tarafından soğurulan dalga boyları grubu. devamı...
 • Yarda: 91,4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi. 91,44 cm’lik İngiliz uzunluk ölçü birimi. devamı...
 • Normalite: Bir litre çözeltide, solutun grama eşit ağırlığının sayısı şeklinde ifade edilen bir çözeltinin yoğunluğu. Bir litre çözeltide, çözünen maddenin eşdeğergram sayısı olarak tanımlanan ve N harfi ile gösterilen bir derişim devamı...

Soğurganlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.