soğurma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte soğurma kelimesinin manası:

  1. Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.
  2. Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi, absorbe.
  3. Soğurmak işi.
  4. Emme, içine alma.
  5. Ses dalgası bir yüzeye çarptığında, erkenin bir bölümünün bu yüzeyce tutulması.
  6. Işığın bazı özdeklerden geçerken, ışığı oluşturan bazı renklerin bu özdekçe tutulması
  7. Süngerimsi bir özdeğin kimi özdecikleri tutması olayı.
  8. Emilim.

soğurma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları