Soğurma çizgileri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Soğurma çizgileri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Soğurma çizgileri" ne demek?

 1. Işınım yapan bir cismin ışığı , gaz halindeki aynı madde içinden geçip soğurulduğunda, bu ışığın tayfında görülen kararmış çizgiler.

Soğurma çizgileri nedir? İlişkili sözcükler

 • Salma çizgileri: Işınım yapan bir gaz küresi ya da katı cismin tayfından görülen parlak çizgiler. devamı...
 • Yüze Soğurma: Bir gazın veya sıvının, bir katının içine yüzeysel olarak girmesi, soğrumsama. Bir cismin yüzüne doğru gelişen ya da yüzeyce yapılan soğurma olayı. devamı...
 • Atomsal Soğurma: Bir öğenin, akkor sıcaklıktaki buharından sürekli bir ışınım geçirildiğinde, öğe buharının karşılık olduğu dalga boyundaki ışınımın soğrularak, görünge üzerinde özgün kara çizgiler gözlenmesi. devamı...
 • Fraunhofer çizgileri: Güneş izgesinde kimi ışınımların güneşin ve yerin uçun katmanılarında soğurulmasıyla boş kalan yerlerinde oluşan karanlık çizgiler. Güneş izgesinde kimi ışınımların güneşin ve yerin uçun katmanılarında soğurulmasıyla boş kalan yerlerinde oluşan devamı...
 • üstel Soğrulma: Bir parçacık ya da foton demetinin bir madde içinden geçişi sırasında şiddetinin azalması. devamı...
 • Lüder çizgileri: Akmanın belirmesiyle metal yüzey üzerinde görülen çizgiler. Hartmann çizgileri, solucanlar ve asılım gerinimleri diye de bilinirler. devamı...
 • Enerji Soğrulması: Işınım enerjisinin, içinden geçtiği madde tarafından azaltılması. devamı...
 • Nötron Soğurucu: Nötronların serbest parçacık olarak kaybolmasına neden olacak biçimde, nötronlarla etkileşme yapan madde. devamı...
 • Newton Soğuma Yasası: Bir cismin çevresine vererek yitirdiği ısı tutarının, cismin sıcaklığı ile çevre sıcaklığının çıkarımına bağlı olduğunu bildiren yasa. Bir cismin çevresine vererek yitirdiği ısı tutarının, cismin sıcaklığı ile çevre sıcaklığının çıkarımına devamı...
 • Atomik Soğurma: Uyarılmamış atomların özel bir kaynaktan gelen ışını soğurması. devamı...

Soğurma çizgileri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.