Soğurmak ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Soğurmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Soğurmak" ne demek?

 1. Bir madde bir sıvıyı içine çekmek.

 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek.

 3. Soğurma eylemi.

 4. Bir madde veya sıvıyı emmek, içine çekmek, içine almak, yutmak, absorbe.

Soğurmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Absorb: İçine çekmek, içmek, emmek, massetmek Yutmak devamı...
 • Suck: Emmek, soğurmak, içine çekmek, çekmek, nefes çekmek, özümlemek, sağlamak, elde etmek, sızdırmak, emme sesi çıkarmak, su yerine hava çekmek (tulumba) Emmek, massetmek devamı...
 • Soğurucu: Soğurma özelliği gösteren madde. İşığı emerek azaltma özelliği gösteren ortam. devamı...
 • Soğurmalı: Soğurma yoluyla çalışan. devamı...
 • Occlude: Tıkamak, kapatmak Emmek, absorbe etmek (özellikle gazlar için) devamı...
 • Absorb To: emmek,soğurmak,absorbe etmek devamı...
 • Absorb To: emmek,soğurmak,absorbe etmek devamı...
 • Inhale: Solukla içeriye çekmek, teneffüs etmek, nefes almak İçmek devamı...
 • Withdrew: [withdraw] çekmek, almak, geri almak, geri çekmek, para çekmek, çekilmek, ayrılmak, geri çekilmek, çekinmek (withdraw) f. “withdraw (geri çekmek)”, geri çekmek, geri almak, çekmek; -dan kaldırmak; bankadan para çekmek, banka devamı...
 • Receive: Almak Kabul etmek Haber almak devamı...

Soğurmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.