Soğurucu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Soğurucu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Soğurucu" ne demek?

 1. Soğurma özelliği gösteren madde.

 2. İşığı emerek azaltma özelliği gösteren ortam.

 3. Seselimi önlemek, sesdağılımını düzenlemek amacıyla işliklerde, sinema salonlarında kullanılan ses erkesi soğurur özdek.

 4. Işığı soğurma özelliği olan özdek

 5. Gaz veya sıvıları emebilen madde.

Soğurucu nedir? İlişkili sözcükler

 • Nötron Soğurucu: Nötronların serbest parçacık olarak kaybolmasına neden olacak biçimde, nötronlarla etkileşme yapan madde. devamı...
 • ışık Soğurucu: Bk. soğurucu   devamı...
 • Tecimsel Sinema: Kazanç amacıyla kurulmuş, belli bir para karşılığı izleyiciye film gösteren sinema. Özel sinema karşıtı. devamı...
 • Soğutucu: Soğutma özelliği olan, frigorifik. Buzdolabı. devamı...
 • Havalandırma: Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi. Herhangi bir şeyi açık havada bir süre bırakma. devamı...
 • Karışım: Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut. devamı...
 • Yarı Saydam: Işığı geçiren, fakat arkasındaki nesnelerin sınırlarını ve biçimini belirgin olarak göstermeyen. Işığı dağıtarak geçirdiği için ardındaki nesneleri bulanık gösteren (özdek). devamı...
 • çınlanım Soğurumu: Bir özdeğin ışılcık ya da parçacık soğurumunu betimleyen etkileşim kesitinin uygun çınlanım erkesi değerinde doruğa ulaşması. Bir özdeğin ışılcık ya da parçacık soğurumunu betimleyen etkileşim kesitinin uygun çınlanım erkesi değerinde devamı...
 • Uçucu: Uçma yeteneği veya özelliği olan. Buhar veya gaz durumuna geçebilen. devamı...
 • Yapıştırıcı: Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan nesne, yapışkan. Filmlerin yapıştırılması işinde kullanılan cihaz. devamı...

Soğurucu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.