Sökün ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sökün" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sökün" ne demek?

 1. “Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek” anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer

  Örnek:

  Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti. F. R. Atay

Sökün nedir? İlişkili sözcükler

 • Sökün: “Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek” anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer Örnek: Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti. F. R. Atay devamı...
 • Oynaklık: Oynak olma durumu. Oynakça davranış Örnek: Kadınlarında ne bir oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık. R. H. Karay devamı...
 • örneklik Etmek: Örnek alınmak, örnek olarak kabul edilmek Örnek: Bu eşya yalnız Balkanlara değil, Avrupa tezgâhlarına dahi örneklik etti. F. R. Atay devamı...
 • Lanet Etmek: İlenmek, kötülüğünü istemek Örnek: Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti. F. R. Atay devamı...
 • Sönük: Sönmüş olan Örnek: Ağızlarında iki sönük sigarayla duran iki kız… Ç. Altan Parlaklığı, hızı az veya azalmış olan, etkisiz, zayıf Örnek: Karanlık, sessiz evlerden çocuklar önce sönük, sonra telaşlı, birbiri arkasından haykırırlardı. H. E. Adıvar Göze çarpmayan, dikkat çekmeyen, silik Örnek: Bu şehirde satışı bini geçmez, yerli lisanlarda sönük cerideler çıkar. Y. K. Beyatlı devamı...
 • Kısılmak: Hacmi, niceliği, gücü azalmak Örnek: Nablusluların rengi, asılmış adamların rengine döndü, dudakları kısıldı. F. R. Atay Göz kapağı hafifçe kapanmak. Kaçıp kurtulma yolu kalmamak. devamı...
 • Gönül Tokluğu: Doygunluk, istiğna Örnek: Ama üstüme düşüldü mü, bende bir gönül tokluğu, bir nazlanma, bir ağırdan alış. H. Taner devamı...
 • Aşkın: Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş Örnek: Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti. F. R. Atay Benzerlerinden üstün. Çok, fazla. devamı...
 • Aranje: “Düzenlemek” anlamındaki aranje etmek birleşik fiilinde geçen bir söz. devamı...
 • Oynak: Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli Hareket, canlılık veren. devamı...

Sökün ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.