sol sözlük anlamı nedir?


Sözlükte sol kelimesinin manası:

  1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı.
  2. Bu taraftaki yön.
  3. Sosyalizme yakın görüşte olan grup.
  4. Boksta sol yumrukla vuruş.
  5. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses.
  6. Bu sesi gösteren nota işareti.
  7. Sıvı hâlde bir kolloit ya da süspansiyon.
  8. Bir sıvı ortamda bir katının kolloidal boyutta dağılmasıyla oluşan çözelti.
  9. Güneş.Dgr.: anat. sol
  10. Sıvı h

sol ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları