Solar Keratozis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Solar Keratozis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Solar Keratozis" ne demek?

 1. Güneş ışınlarındaki mor ötesi radyasyonun uzun süreli etkisi sonucu meydana gelen displazili epidermis hiperplazisi, spongiyozis ve hiperkeratozisle belirgin dejeneratif epidermis değişimleri, aktinik keratozis. Köpek ve kedilerde çoğunlukla az kıllı bölgelerde görülür ve yassı hücreli kansere veya deri boynuzlarına dönüşür.

Solar Keratozis nedir? İlişkili sözcükler

 • Güneş Yanığı: Güneş ışınlarının insan teninde yaptığı esmerlik Örnek: O güneş yanığı kollarındaki pırıl pırıl, sarı sarı parlak tüyleri… S. F. Abasıyanık Çoğunlukla kedi, domuz ve keçilerde aşırı derecede güneş ışığına ve mor ötesi ışınlarına bağlı olarak deride pigmentasyonun az olduğu bölgelerde oluşan, dejenere keratinositlerin varlığı, deri kızarıklığı, eritem, kıl dökülmesi, pullanma ve kabuklanmayla belirgin, her yaz artan ve sonuçta devamı...
 • üst Deri: Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm. devamı...
 • Keratin Incisi: Ortada keratin içeren kitle ve onu çevreleyen eş merkezli dairesel tabakalaşmalarla belirgin hücre kümelerinden oluşan mikroskobik yapı, boynuz incisi, glob korn, kanser incisi. Çoğunlukla hücresel atipi ve keratin üretimindeki bozukluğun bir göstergesi olup yassı hücreli karsinom, keratoakantom ve psödokarsinomatöz hiperplazinin bir bulgusudur. devamı...
 • Epidermis Kisti: Dermiste, kıl foliküllerinin kıl, epidermis parçaları veya bitkisel materyalle tıkanması sonucu oluşan, tek veya çok sayıda, bir santimetre’den küçük, keratin içeren, yassı hücreli karsinoma dönüşebilen veya keratinin dermise dağılmasıyla pyogranülomlu yangıya neden olabilen, epitelle döşeli patolojik boşluk, huni kisti, yağ kisti, epidermoid kist. devamı...
 • Nasır: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri Örnek: Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selam uçuralım. O. V. Kanık Yerel basınç uygulanan bölgelerde hiperkeratozis ve epidermis kalınlaşmasıyla belirgin iyi sınırlı, kabarık ve gri renkte deri kalınlaşması ve sertleşmesi, kallus, tilom. Kemik çıkıntılarının bulunduğu diz, dirsek devamı...
 • At Sarkoidi: Atlarda ve katırlarda nakledilebilir özellikte, bacakların alt bölümlerinde, çoğunlukla ülserli, büyük bir siğile veya taşkın granülasyon dokusuna benzer görünümlü, operasyon sonrası sıklıkla yeniden nükseden, mekik hücreli deri tümörü, sarkoit. Her yaş, ırk ve dondaki atlar etkilenir. devamı...
 • Kanserojen: Kanser yapıcı. Kansere yol açan devamı...
 • Solar Elastozis: Dermiste, kalın ve düzensiz bazofilik elastik ipliklerin biçimlenmesiyle belirgin deri zedelenmesi veya dejenerasyonu. Güneş ışınlarındaki mor ötesi radyasyonunun uzun süreli etkisi sonucu insanlarda ender olarak köpek, koyun ve atlarda biçimlenir. devamı...
 • Kan Pıhtısı: Polimerize olmuş ve çözünmeyen fibrin ağı ile bunlara yapışmış hücrelerden oluşan, katılaşmış ve çoğunlukla kanamanın olduğu bölgelerde görülen yapı. Yapısında kan hücreleri ve kan pulcukları içeren fibrin yumağından oluşan, çoğunlukla devamı...
 • Dermal Papilla: Derinin epidermis ile dermis tabakası arasındaki sınırda, dermisten epidermis içine doğru uzanan parmak şeklindeki uzantılar. Deri epidermisinin dermisiyle birleşim yerinde yer alan mikroskopik papillalar. Çok katlı yassı epitelde kan damarları devamı...

Solar Keratozis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.