solemnization sözlük anlamı nedir?

Sözlükte solemnization kelimesinin manası:

  1. KutsallaşŸtırma, resmîleşŸtirme, ciddileşŸtirme; ciddi bir şŸekilde konuşŸma, ciddiyetle konuşŸma, resmî bir şŸekilde konuşŸma; tören yerine getirme, tören yapma, tören düzenleme (örneğŸin evlilik); ayinsel veya resmî bir şŸekilde uygulama veya denetleme

solemnization ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları