Somatik Hücre ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Somatik Hücre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Somatik Hücre" ne demek?

 1. Eşey hücreleri dışta kalmak üzere bir hayvan ya da bitkinin diğer bütün hücreleri. Vücut hücresi, soma hücresi.

 2. Üreme hücreleri dışındaki, vücut hücresi olarak da adlandırılan ,canlı hücreleri.

 3. Vücut hücresi.

Somatik Hücre nedir? İlişkili sözcükler

 • Somatik Hücreler: Cinsiyet hücreleri dışındaki bütün vücut hücreleri, soma hücreleri. Meme yangısı veya yaralanmasının bir göstergesi olarak sütte bulunan meme epitel hücreleri ve lökositlerin tamamı. devamı...
 • Somatik Hücre Melezlemesi: Genetik olarak farklı olan somatik hücrelerden çıkan hayvan hücreleri veya bitki protoplâstlarının in vitro birleşmesi. Somatik hücre hibridizasyonu. devamı...
 • Vücut Hücresi: Bk. somatik hücre Canlılarda eşey hücreleri haricindeki diğer hücreler, somatik hücre, soma hücresi. devamı...
 • Somatik Hücre Melezi: Genetik olarak farklı olan somatik hayvan hücrelerinin veya somatik bitki protoplâstlarının birleşmesinden oluşan hücre veya bitki. Somatik hücre hibridi. devamı...
 • Bazofil Hücre: (Yun. basis: baz; philein: sevmek) 1. Granülosit olarak sınıflandırılan, bazik boyalarla kuvvetle boyanan ve bazı bağışıklık tepkimelerinde histamin ve serotonin salgılayan bir tip beyaz kan hücresi. 2. Hipofiz bezinin ön lobunun salgı yapan ve bazik boyalarla boyanan hücreleri. devamı...
 • Bazofil Hücre: (Yun. basis: baz; philein: sevmek) 1. Granülosit olarak sınıflandırılan, bazik boyalarla kuvvetle boyanan ve bazı bağışıklık tepkimelerinde histamin ve serotonin salgılayan bir tip beyaz kan hücresi. 2. Hipofiz bezinin ön lobunun salgı yapan ve bazik boyalarla boyanan hücreleri. devamı...
 • Asinar Hücre: Alveol şeklindeki bez hücresi. Pankreasın salgı hücresi. devamı...
 • Zoospor: Suda yaşayan mantarlarda ve su yosunlarında bulunan, selüloz zardan yoksun, üzerindeki iki veya daha çok titrek tüyle hareket eden üreme hücresi. (Yun. zoon: hayvan; sporos: tohum) Bir hücreliler, algler ve devamı...
 • Antijen Sunan Hücre: Antijeni işledikten sonra lenfositlere sunan hücreler. Makrofajlar, Kupffer hücreleri, retiküler hücreler ve Langerhans hücreleri bu grupta yer alır. devamı...
 • Hücre Içi Patojenler: Hücre içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde olan veya yaşamaları için zorunlu olarak konak bir hücreye gereksinim duyan, başta virüsler olmak üzere bazı mikroorganizmalar. Konak hücreleri içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde devamı...

Somatik Hücre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.