Somatostatin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Somatostatin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Somatostatin" ne demek?

 1. Ön hipofizde büyüme hormonu ve tirotropin, pakreasta insülin ve glukagon, midede gastrin, duodenumdan sekretin ve kolesistokinin ve böbrekte renin salınımını inhibe eden, çoğunlukla hipotalamustan ve pankreasın Langerhans adacıklarının delta hücrelerinden salınan peptit yapılı bir hormon, büyüme hormonu salınımını kısıtlayıcı hormon, GHRIH.

Somatostatin nedir? İlişkili sözcükler

 • Insülin: Şeker hastalığına karşı kullanılan bir hormon. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından yüksek kan şekerine cevap olarak salınan ve eksikliğinde şeker hastalığı oluşan protein yapısında bir hormon. Hücre zarları boyunca devamı...
 • Langerhanshücresi: Pankreasın iç salgı kısmındaki Langerhans adacığında bulunan değişik hormonlar salan alfa, beta, delta gibi hücrelere verilen ad. Deride bulunan Fc almacı ve MHC sınıf II -pozitif olan antijen sunucu dendritik devamı...
 • Pankreas Hipoplazisi: Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir. devamı...
 • Delta Hücreleri: Hipofiz bezindeki bazofil hücrelerin, küresel granülleri bulunan bir tipi olup, FSH ve LH hormonlarını salgılayan, gonadotrop hücreler de denen hücreler. Pankreasın Langerhans adacıklarında bulunan, içinde küçük ve mavi boyanan granuller devamı...
 • Langerhans Hücresi: Esas itibariyle derinin stratum spinosum tabakasında bulunan, sitoplâzmasında çubuk şeklinde granülleri olan, melânositlere benzeyen yıldız şeklindeki hücreler. Pankreasın endokrin kısmındaki Langerhans adacığı hücrelerine verilen ad. devamı...
 • Kolesitokinin: Onikiparmak bağırsağının epitelinde bulunan bağırsak endokrini hücreleri tarafından salgılanan, peptit yapısında olan ve pankreasın ekzokrin salgılama faaliyetini kontrol eden hormon. Pankreozimin. İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon, pankreozimin. devamı...
 • Gastrin: Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormon. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyararak mide bezlerinden hidroklorik asit salgılanmasına neden olan hormon. devamı...
 • Oksitosin: (Yun. oxys: keskin; tokos: doğum) Hipofiz bezinin art lobundan (nörohipofiz) salgılanan, doğum sırasında uterusun düz kaslarının kasılmasını sağlayan, aynı zamanda meme bezlerinin alveollerindeki kassı epitel (miyoepitel) hücrelerinin kasılmasına ve yavrunun emmesi sırasında sütün çıkmasına sebep olan bir peptit hormonu. devamı...
 • Alfa Hücreleri: Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalâde parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, devamı...
 • Hipofiz: Beynin alt bölmünde bulunan, salgısını kana vererek fizyolojik olaylarda önemli rol oynayan sinirsel organ. Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir. devamı...

Somatostatin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.