sonda sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sonda kelimesinin manası:

  1. Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç.
  2. Bir boşluğun içini yoklamaya yarayan uzunca ve ucu küt demir araç.
  3. Vücudun içinde birikip dışarı atılamayan sıvıyı çekmek için kullanılan araç.
  4. İdrar almak, mideye ilaç veya besin maddelerini sulu olarak vermek, özofagusta tıkanıp kalan yabancı cisimleri çıkarmak, atlarda hava keselerinin tedavisinde yaraların derinliği ve yönünü anlamak, kapanmayan yaralarda buna engel olan yabancı bir cisim veya ayrılmış bir kemik parçası olup olmadığını kontrol etmek gibi amaçlarla kullanılan aygıtlar, katater.

sonda ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları