Söndürmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Söndürmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Söndürmek" ne demek?

 1. Ateş ve ışık için, yanmasına, aydınlatmasına son vermek

  Örnek:

  Parmağının ucuna kadar gelen alevi yere atıyor, terliğiyle basarak söndürüyor. P. Safa

 2. Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak.

 3. Tutku ve duygular için, yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek

 4. Işık kaynaklarının çalışmasını kesmek.

Söndürmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Yüzdürmek: Yüzmesini sağlamak veya yüzme işini yaptırmak. Batmış veya oturmuş tekneyi suyun yüzüne çıkarıp yüzer duruma getirmek. devamı...
 • ırgat Pazarına Döndürmek: Karışık ve dağınık bir duruma getirmek. devamı...
 • Düşündürmek: Düşünmesine sebep olmak, düşünmesine yol açmak. Akla getirmek, hatırlatmak, önceden kestirmek Örnek: Yeryüzünde büyük işler görmeye layık bir millet olduğumuzu düşündürecek, on sekiz milyonu altmış milyona, seksen milyona çıkaracaktır. O. S. Orhon Tasalandırmak, devamı...
 • Kireç Söndürmek: Kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek. devamı...
 • Sıvındırmak: Bir gazın veya buharın sıcaklık derecesini düşürmek, basıncını artırmak yoluyla onu sıvı durumuna getirmek. devamı...
 • Streamline: Akış çizgisi biçimi vermek Kolay ve elverişli duruma getirmek devamı...
 • Süründürmek: Sürünme işini yaptırmak, sürünmesine sebep olmak. Güçlük ve sıkıntıya uğratmak. devamı...
 • özelleştirmek: Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı. Kamu malını satarak özel duruma getirmek. devamı...
 • Boğmak: Bir canlıyı, soluk almasına engel olarak öldürmek Örnek: Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı. Y. K. Karaosmanoğlu El, ip vb. ile bir şeyi çepeçevre sıkmak. Motorlu taşıtlarda fazla yakıt, motoru çalışmaz duruma getirmek. devamı...
 • Laicise: LaikleşŸtirmek, dinsel durumdan dünyevi duruma getirmek; dinsel öğŸeyi kaldırmak, dünyevileşŸtirmek; bir şŸeyin rahiplere özgü olan durumunu veya özelliğŸini kaldırmak (ayrıca laicize) devamı...

Söndürmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.