sort code nedir

Sort Code: An In-Depth Guide to Understanding Bank Account Numbers

Introduction

A sort code is a unique identifier assigned to each branch of a bank. It is used to identify the specific branch where an account is held and to facilitate the routing of payments between banks. Sort codes are essential for ensuring that money transfers are processed accurately and efficiently.

Understanding Sort Codes

Sort codes typically consist of six digits, with each digit representing a specific piece of information:

 • First digit: Identifies the clearing house responsible for processing payments for the bank.
 • Second digit: Indicates the region or area where the bank branch is located.
 • Third and fourth digits: Identify the specific bank branch.
 • Fifth and sixth digits: Are used for internal purposes by the bank.

Finding Your Sort Code

Your sort code can be found on:

 • Your bank statement
 • Your checkbook
 • Your online banking portal
 • The bank’s website

Using Sort Codes

Sort codes are used in conjunction with account numbers to identify a specific bank account. When making a payment, you will need to provide both the sort code and the account number of the recipient.

International Sort Codes

In addition to domestic sort codes, there are also international sort codes known as IBANs (International Bank Account Numbers). IBANs are used for international money transfers and consist of up to 34 characters, including the country code, bank code, branch code, and account number.

Importance of Sort Codes

Sort codes play a crucial role in the banking system by:

 • Ensuring that payments are routed to the correct bank branch
 • Preventing fraud and errors in money transfers
 • Facilitating efficient and timely processing of payments

Conclusion

Sort codes are essential components of bank account numbers and are used to identify the specific branch where an account is held. Understanding how sort codes work is important for ensuring that money transfers are processed accurately and efficiently. Whether you are making domestic or international payments, it is crucial to provide the correct sort code to avoid delays or errors.

Türkçe Çeviri

Sort Kodu: Banka Hesap Numaralarını Anlamak İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Giriş

Sort kodu, bir bankanın her bir şubesine atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Bir hesabın tutulduğu belirli şubeyi tanımlamak ve bankalar arasında ödemelerin yönlendirilmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Sort kodları, para transferlerinin doğru ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlamak için çok önemlidir.

Sort Kodlarını Anlamak

Sort kodları genellikle altı haneden oluşur ve her hane belirli bir bilgiyi temsil eder:

 • İlk hane: Bankanın ödemelerini işlemekten sorumlu takas evini tanımlar.
 • İkinci hane: Banka şubesinin bulunduğu bölgeyi veya alanı gösterir.
 • Üçüncü ve dördüncü haneler: Belirli banka şubesini tanımlar.
 • Beşinci ve altıncı haneler: Banka tarafından dahili amaçlar için kullanılır.

Sort Kodunuzu Bulma

Sort kodunuzu şu şekilde bulabilirsiniz:

 • Banka ekstresi
 • Çek defteri
 • Çevrimiçi bankacılık portalı
 • Bankanın web sitesi

Sort Kodlarını Kullanma

Sort kodları, belirli bir banka hesabını tanımlamak için hesap numaralarıyla birlikte kullanılır. Ödeme yaparken, alıcının hem sort kodunu hem de hesap numarasını vermeniz gerekir.

Uluslararası Sort Kodları

Yurtiçi sort kodlarına ek olarak, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numaraları) olarak bilinen uluslararası sort kodları da vardır. IBAN’lar uluslararası para transferleri için kullanılır ve ülke kodu, banka kodu, şube kodu ve hesap numarası dahil olmak üzere 34 karaktere kadar içerir.

Sort Kodlarının Önemi

Sort kodları, banka sisteminde aşağıdakiler yoluyla çok önemli bir rol oynar:

 • Ödemelerin doğru banka şubesine yönlendirilmesini sağlar
 • Para transferlerinde dolandırıcılığı ve hataları önler
 • Ödemelerin verimli ve zamanında işlenmesini kolaylaştırır

Sonuç

Sort kodları, banka hesap numaralarının önemli bileşenleridir ve bir hesabın tutulduğu belirli şubeyi tanımlamak için kullanılır. Sort kodlarının nasıl çalıştığını anlamak, para transferlerinin doğru ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlamak için önemlidir. Yurtiçi veya uluslararası ödeme yapıyor olun, gecikmeleri veya hataları önlemek için doğru sort kodunu sağlamak çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi