Soruşturmak ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Soruşturmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Soruşturmak" ne demek?

 1. Öğrenilmek istenilen şeyi birçok kişiye inceden inceye sormak, araştırmak

  Örnek:

  Paramıza mı göz dikiyorlar, hele bir inceden inceye soruşturalım. A. Gündüz

Soruşturmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Inquire: Sormak, sual etmek Aramak, araştırmak devamı...
 • Teşrihat: Açıklamak, tafsilat vermek, inceden inceye araştırmak. devamı...
 • ölçüp Biçmek: Bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek. Bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek: “Değer yargılarımızı her an, hiç durmamacasına yeniden ölçüp biçmek zorunluluğumuz, işte bu devamı...
 • Enquiring: [enquire] sormak, soru sormak, soruşturmak SoruşŸTurarak devamı...
 • ön Soruşturma: Yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma. devamı...
 • Dolaysız Soru: Bilgi almak istediği konuyu, açık anlam ve içeriğini dile getirecek biçimde araştıran soru. bkz. dolaylı soru. devamı...
 • Dolaylı Soru: Bilgi almak istediği konuyu açıkça değil, çeşitli içerim ve görünüşlerini Öne sürecek biçimde örtük olarak dile getiren çıkarımcı soru. bkz. dolaysız soru. devamı...
 • Soru Belirteci: (Derleme.. soru zarfı) Bir eylemin anlamını soru yoluyle açıklayan belirteç: Nasıl yaptınız?; Nereden geçerek?, nereye gideceksiniz?; Niçin gittiniz?, vb. devamı...
 • özgür Yanıtlı Soru: Açıkuçlu bırakılarak bireylerin yanıtlarını diledigince dile getirmesine olanak veren soru. bkz. açıkuçlu soru. devamı...
 • Enquire: İnquire. Sormak, soru sormak, soruşturmak devamı...

Soruşturmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.