sosyal nedir

Sosyal: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı

“Social” kelimesi İngilizcede çok yönlü bir terimdir ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. En genel anlamıyla, “toplumla ilgili” veya “toplumla etkileşimli” anlamına gelir. Bu, insan ilişkilerini, toplumsal yapıları ve kültürel normları içerir.

“Social” kelimesi aynı zamanda daha spesifik anlamlara da gelebilir:

 • Sosyal etkileşim: İnsanlar arasındaki karşılıklı etkileşimler.
 • Sosyal grup: Ortak çıkarları veya hedefleri paylaşan bir grup insan.
 • Sosyal kurum: Toplumun işleyişini düzenleyen ve destekleyen örgütler veya yapılar (örneğin aile, okul, hükümet).
 • Sosyal adalet: Toplumdaki tüm bireyler için eşit fırsatlar ve kaynaklar sağlama ilkesi.
 • Sosyal sorumluluk: Bireylerin ve kuruluşların toplumun iyiliğine katkıda bulunma yükümlülüğü.

Türkçe Anlamı

Türkçede “sosyal” kelimesi de çok yönlüdür ve İngilizcedeki “social” kelimesine benzer anlamlara gelir. En genel anlamıyla, “toplumla ilgili” veya “toplumla etkileşimli” anlamına gelir.

“Sosyal” kelimesi Türkçede de daha spesifik anlamlara gelebilir:

 • Sosyalleşme: Bireylerin toplumun normlarını ve değerlerini öğrendikleri süreç.
 • Sosyal yardım: Toplumun dezavantajlı üyelerine sağlanan maddi veya sosyal destek.
 • Sosyal devlet: Vatandaşlarına sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi temel hizmetler sağlayan bir devlet türü.
 • Sosyal medya: İnsanların çevrimiçi olarak etkileşime girmelerine ve içerik paylaşmalarına olanak tanıyan platformlar.
 • Sosyal bilimler: Toplum ve insan davranışlarını inceleyen akademik disiplinler (örneğin sosyoloji, psikoloji, antropoloji).

Sosyal Kelimesinin Kullanımı

“Sosyal” kelimesi İngilizce ve Türkçe’de çok çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı örnekler:

 • Sosyal beceriler: İnsanlarla etkili bir şekilde etkileşim kurma yeteneği.
 • Sosyal değişim: Toplumun yapısında veya işleyişinde zaman içinde meydana gelen değişiklikler.
 • Sosyal eşitlik: Toplumdaki tüm bireyler için eşit fırsatlar ve kaynaklar sağlanması.
 • Sosyal çevre: Bir kişinin etkileşimde bulunduğu insanlar ve kuruluşlar.
 • Sosyal hizmetler: Toplumun dezavantajlı üyelerine yardım sağlayan programlar ve kuruluşlar.

Sonuç

“Sosyal” kelimesi hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir ve toplumla ilgili çeşitli anlamlara gelebilir. İnsan ilişkilerinden toplumsal yapılara ve kültürel normlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. “Sosyal” kelimesinin doğru kullanımı, toplumun işleyişini ve bireylerin içindeki rolünü anlamak için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi