sosyal öğrenme nedir

Sosyal Öğrenme

Sosyal öğrenme, bireylerin başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek yeni davranışlar öğrenme sürecidir. Bu öğrenme türü, çocukluk döneminde özellikle önemlidir, ancak yetişkinlikte de devam eder. Sosyal öğrenme, insanların yeni beceriler edinmesine, yeni tutumlar geliştirmesine ve yeni değerler benimsemesine yardımcı olabilir.

Sosyal Öğrenme Teorisi

Sosyal öğrenme teorisi, Albert Bandura tarafından geliştirilen bir öğrenme teorisidir. Bandura, insanların çoğunlukla başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrendiğini savunmuştur. Bu teoriye göre, öğrenme, üç temel süreçten oluşur:

 • Dikkat: Öğrenen kişi, modelin davranışına dikkat eder.
 • Bellek: Öğrenen kişi, modelin davranışını belleğinde saklar.
 • Üretim: Öğrenen kişi, modelin davranışını taklit eder.

Sosyal Öğrenmenin Türleri

Sosyal öğrenmenin birçok farklı türü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Gözlem yoluyla öğrenme: Bu, en yaygın sosyal öğrenme türüdür. Öğrenen kişi, modelin davranışını gözlemler ve ardından taklit eder.
 • Taklit yoluyla öğrenme: Bu, öğrenen kişinin modelin davranışını doğrudan taklit ettiği bir öğrenme türüdür.
 • Sözel talimat yoluyla öğrenme: Bu, öğrenen kişinin modelin davranışını hakkında sözel talimatlar aldığı bir öğrenme türüdür.
 • Geri bildirim yoluyla öğrenme: Bu, öğrenen kişinin modelin davranışı hakkında geri bildirim aldığı bir öğrenme türüdür.

Sosyal Öğrenmenin Etkileri

Sosyal öğrenmenin birçok olumlu etkisi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yeni beceriler edinme: Sosyal öğrenme, insanların yeni beceriler edinmesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir çocuk, ebeveynlerini yemek yaparken gözlemleyerek yemek yapmayı öğrenebilir.
 • Yeni tutumlar geliştirme: Sosyal öğrenme, insanların yeni tutumlar geliştirmesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir çocuk, ebeveynlerinin çevreye saygılı davranışlarını gözlemleyerek çevreye saygılı bir tutum geliştirebilir.
 • Yeni değerler benimseme: Sosyal öğrenme, insanların yeni değerler benimsemesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir çocuk, ebeveynlerinin dürüst davranışlarını gözlemleyerek dürüstlük değerini benimseyebilir.

Sosyal Öğrenmenin Olumsuz Etkileri

Sosyal öğrenmenin bazı olumsuz etkileri de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Olumsuz davranışlar öğrenme: Sosyal öğrenme, insanların olumsuz davranışlar öğrenmesine de yol açabilir. Örneğin, bir çocuk, ebeveynlerinin şiddet içeren davranışlarını gözlemleyerek şiddet içeren davranışlar öğrenebilir.
 • Yanlış bilgiler öğrenme: Sosyal öğrenme, insanların yanlış bilgiler öğrenmesine de yol açabilir. Örneğin, bir çocuk, ebeveynlerinin yanlış bilgilerini gözlemleyerek yanlış bilgiler öğrenebilir.
 • Önyargı ve ayrımcılık öğrenme: Sosyal öğrenme, insanların önyargı ve ayrımcılık öğrenmesine de yol açabilir. Örneğin, bir çocuk, ebeveynlerinin önyargılı ve ayrımcı davranışlarını gözlemleyerek önyargı ve ayrımcılık öğrenebilir.

Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Sosyal öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Modelin özellikleri: Modelin özellikleri, sosyal öğrenmeyi etkileyebilir. Örneğin, modelin saygınlığı, gücü ve çekiciliği, öğrenen kişinin modelin davranışını taklit etme olasılığını artırabilir.
 • Öğrenen kişinin özellikleri: Öğrenen kişinin özellikleri de sosyal öğrenmeyi etkileyebilir. Örneğin, öğrenen kişinin yaşı, cinsiyeti, kültürü ve eğitim düzeyi, sosyal öğrenmeyi etkileyebilir.
 • Öğrenme ortamı: Öğrenme ortamı da sosyal öğrenmeyi etkileyebilir. Örneğin, öğrenme ortamının güvenli, destekleyici ve teşvik edici olması, sosyal öğrenmeyi artırabilir.

Sosyal Öğrenmeyi Kullanma

Sosyal öğrenme, birçok farklı alanda kullanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Eğitim: Sosyal öğrenme, eğitimde sıklıkla kullanılır. Örneğin, öğretmenler, öğrencilere yeni beceriler öğretmek için sosyal öğrenmeyi kullanabilirler.
 • İş yeri: Sosyal öğrenme, iş yerinde de sıklıkla kullanılır. Örneğin, işverenler, çalışanlara yeni beceriler öğretmek için sosyal öğrenmeyi kullanabilirler.
 • Psikoterapi: Sosyal öğrenme, psikoterapide de sıklıkla kullanılır. Örneğin, terapistler, danışanlara yeni başa çıkma mekanizmaları öğretmek için sosyal öğrenmeyi kullanabilirler.

Sonuç

Sosyal öğrenme, insanların başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek yeni davranışlar öğrenme sürecidir. Sosyal öğrenme, insanların yeni beceriler edinmesine, yeni tutumlar geliştirmesine ve yeni değerler benimsemesine yardımcı olabilir. Ancak, sosyal öğrenmenin olumsuz etkileri de vardır. Sosyal öğrenme, insanların olumsuz davranışlar öğrenmesine, yanlış bilgiler öğrenmesine ve önyargı ve ayrımcılık öğrenmesine yol açabilir. Sosyal öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları, modelin özellikleri, öğrenen kişinin özellikleri ve öğrenme ortamıdır. Sosyal öğrenme, eğitim, iş yeri ve psikoterapi gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi