Sosyalist Sistem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sosyalist Sistem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sosyalist Sistem" ne demek?

 1. Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem.

 2. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin halka ait olduğu toplum. krş. kapitalist sistem 2, köleci sistem, ilkel komünal sistem, feodal sistem 2

Sosyalist Sistem nedir? İlişkili sözcükler

 • Köleci Sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist devamı...
 • Feodal Sistem: Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki devamı...
 • Komünist Sistem: Komünist manifestoda iki aşamalı olarak tanımlanan, birinci aşaması olan sosyalist sistemden sonra kaynakların herkesin gereksinimi ölçüsünde herkese gereksinimi kadar dağıtıldığı, kolektivizmin egemen olduğu sınıfsız topluma dayanan iktisadi ve siyasal sistem. devamı...
 • Iktisadi Sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem devamı...
 • Kölelik Düzeni: Eski çağlarda kölelerin baş üretim gücü olarak kullanıldığı rejim. Bk. köleci sistem devamı...
 • Feudalization: Feodalizasyon, feodal bir sistem altında birleşŸtirme eylemi; feodal bir sistem getirme eylemi (ayrıca feudalisation) devamı...
 • Doğrusal Bağımsız Sistem: Doğrusal bağımlı olmayan sistem, lineer bağımsız sistem. devamı...
 • Komplementer Sistem: Bk. tamamlayıcı sistem devamı...
 • Ekonomik Sistem: Bk. iktisadi sistem devamı...
 • Modüler Sistem: Parçalı sistem. devamı...

Sosyalist Sistem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.