söyleyiş ses bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte söyleyiş ses bilimi kelimesinin manası:

  1. Dildeki sesleri bir bütün olarak ele alan, insan dilinin seslerinin nasıl oluştuğunu, niteliklerini, dolayısıyla dilin ve bildirişmenin ses yönünü inceleyen dil bilimi dalı. bk. ses bilimi.

söyleyiş ses bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları