soytarılık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte soytarılık kelimesinin manası:

  1. Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
    Örnek: Vergi kâtibinin yaradılışında biraz soytarılık vardı. E. E. Talu
  2. Söz, davranış ve görünüş ile halkı güldürme eylemi.

soytarılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları