soyut işlemler dönemi nedir

Soyut İşlemler Dönemi: Piaget’in Bilişsel Gelişim Teorisinin Son Aşaması

Jean Piaget’in bilişsel gelişim teorisi, çocukların düşünme ve öğrenme biçimlerinin yaşla birlikte nasıl değiştiğini açıklayan bir çerçevedir. Piaget, çocukların bilişsel gelişiminin dört aşamadan geçtiğini öne sürmüştür:

 • Duyusal-motor dönem (0-2 yaş)
 • İşlem öncesi dönem (2-7 yaş)
 • Somut işlemler dönemi (7-11 yaş)
 • Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üzeri)

Soyut işlemler dönemi, Piaget’in bilişsel gelişim teorisinin son aşamasıdır. Bu dönemde, çocuklar soyut kavramları anlama ve mantıksal çıkarımlar yapma yeteneği kazanırlar. Ayrıca, bu dönemde çocuklar geleceği planlama ve olasılıkları değerlendirme becerisi de geliştirirler.

Soyut İşlemler Döneminin Özellikleri

Soyut işlemler dönemi, çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde, çocuklar aşağıdaki özelliklere sahip olurlar:

 • Soyut kavramları anlama yeteneği: Soyut işlemler döneminde, çocuklar soyut kavramları anlama yeteneği kazanırlar. Örneğin, “adalet”, “özgürlük” ve “demokrasi” gibi kavramları anlayabilirler.
 • Mantıksal çıkarımlar yapma yeteneği: Soyut işlemler döneminde, çocuklar mantıksal çıkarımlar yapma yeteneği kazanırlar. Örneğin, “Eğer A ise, o zaman B’dir” gibi mantıksal çıkarımlar yapabilirler.
 • Geleceği planlama yeteneği: Soyut işlemler döneminde, çocuklar geleceği planlama yeteneği kazanırlar. Örneğin, gelecekteki hedeflerini belirleyebilirler ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapabilirler.
 • Olasılıkları değerlendirme yeteneği: Soyut işlemler döneminde, çocuklar olasılıkları değerlendirme yeteneği kazanırlar. Örneğin, bir olayın gerçekleşme olasılığını değerlendirebilirler ve buna göre kararlar alabilirler.

Soyut İşlemler Döneminin Önemi

Soyut işlemler dönemi, çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde, çocuklar soyut kavramları anlama, mantıksal çıkarımlar yapma, geleceği planlama ve olasılıkları değerlendirme yeteneği kazanırlar. Bu yetenekler, çocukların okul başarısı, sosyal ilişkileri ve genel olarak yaşam kaliteleri için önemlidir.

Soyut İşlemler Dönemini Desteklemek İçin Neler Yapılabilir?

Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların soyut işlemler döneminde bilişsel gelişimlerini desteklemek için aşağıdaki adımları atabilirler:

 • Çocuklara soyut kavramları açıklamak: Ebeveynler ve eğitimciler, çocuklara soyut kavramları açıklamak için somut örnekler kullanabilirler. Örneğin, “adalet” kavramını açıklamak için, çocuklara adil ve adil olmayan durumlar hakkında örnekler verebilirler.
 • Çocuklara mantıksal düşünmeyi öğretmek: Ebeveynler ve eğitimciler, çocuklara mantıksal düşünmeyi öğretmek için mantık oyunları oynayabilirler. Örneğin, “Eğer A ise, o zaman B’dir” gibi mantıksal çıkarımlar yapmayı öğretebilirler.
 • Çocukları geleceği planlamaya teşvik etmek: Ebeveynler ve eğitimciler, çocukları geleceği planlamaya teşvik edebilirler. Örneğin, çocukların gelecekteki hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapmalarına yardımcı olabilirler.
 • Çocukları olasılıkları değerlendirmeye teşvik etmek: Ebeveynler ve eğitimciler, çocukları olasılıkları değerlendirmeye teşvik edebilirler. Örneğin, bir olayın gerçekleşme olasılığını değerlendirmeyi öğretebilirler ve buna göre kararlar almalarına yardımcı olabilirler.

Soyut işlemler dönemi, çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde, çocuklar soyut kavramları anlama, mantıksal çıkarımlar yapma, geleceği planlama ve olasılıkları değerlendirme yeteneği kazanırlar. Bu yetenekler, çocukların okul başarısı, sosyal ilişkileri ve genel olarak yaşam kaliteleri için önemlidir. Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların soyut işlemler döneminde bilişsel gelişimlerini desteklemek için yukarıda belirtilen adımları atabilirler.


Yayımlandı

kategorisi