sözcü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sözcü kelimesinin manası:

  1. Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
    Örnek: Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu. H. Taner
  2. Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye, raportör.

sözcü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları