Sözde özne ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sözde özne" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sözde özne" ne demek?

 1. Edilgen fiilin özne görevini yüklenmiş nesnesi, dolaylı özne: Kapı açıldı cümlesindeki kapı sözde öznedir.

 2. Edilgen eylemin özne görevini yüklenmiş nesnesi: Ev onarıldı; Yollar ağaçlandırıldı; Şehir suları ilaçlanıyor; Çeşitli konular tartışıldı vb.

Sözde özne nedir? İlişkili sözcükler

 • Gramerce özne: Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde, cümlenin öznesi gibi görünen fakat gerçekte nesnesi olan kelime ve kelime grupları, cümle yapısına göre görünürde olan özne: Getirilen kitaplar (postacı tarafından) bulunamadı. Çocuklar (bakıcılar tarafından) doyuruldu. Bahçe dün akşam (bahçıvan tarafından) sulanmadı. İsmailin ölüm haberi zaman ile konağa yayılmıştı (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 101). Bütün çocukların peşinde devamı...
 • çevre Yolu: Şehir trafiğini aksatmamak amacıyla yerleşim yerinin dışından geçen ve şehir yollarına bağlanan ana yol. Gidiş geliş tıkanmalarını önlemek, dolaşımı hızlandırmak, kent içi yolların kentlerarası yollarla bağlantısını kurmak için öngörülen, yaya devamı...
 • Bağlantılı Sınıflama: Konuların sıralanmasında genel konuların ve bunlarla ilişkili olan alt konuların, birbirine olan bağlantısı içinde ele alınması ve sınıflanması. devamı...
 • Gallup Enstitüsü: Çeşitli konular hakkında kamuoyunun görüşlerini örnekleme yöntemiyle belirlemek amacıyla istatistikçi ve gazeteci G. Gallup tarafından ABD’de kurulan bir araştırma kuruluşu. devamı...
 • Görünmez özne: Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde açıkça söylenmediği için örtülü kalan, ancak, mantık yoluyla bilinen ve işi yapan gerçek özne. Karşıtı gramerce özne durumundaki görünür öznedir: Ağaçtaki kaysılar (yabancılar tarafından) toplanmış; Kitabın kapağı (senin tarafından) yırtılmış; Gelecek yıl (yetkililerce) başka bir yere gönderileceksin vb. Bu cümlelerdeki yabancılar, sen, yetkililer kelimeleri mantıkça bilinengörünmez öznelerdir. Karşıtı gramerce özne devamı...
 • Medine: Kent, şehir. Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir. devamı...
 • Danışma Kurulu: Kimi sorunlarla ilgili konuların danışılıp tartışıldığı kurul. devamı...
 • Sözlük Bilimi: Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. Sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi. devamı...
 • The City And Its Environs: ŞŸEhir ve civarı, şŸehir ve çevresi, şŸehir ve onu çevreleyen alan, şŸehir ve banliyöleri, şŸehir ve varoşŸları devamı...
 • Meçhul Fiil: Bk. edilgen fiil. Bk. edilgen eylem devamı...

Sözde özne ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.