Spectral Concentration ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Spectral Concentration" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Spectral Concentration" ne demek?

 1. Tayfsal yoğunluk

Spectral Concentration nedir? İlişkili sözcükler

 • Tayfsal Dağılış Eğrisi: Dalga boyu yada frekans foksiyonunda ışınım büyüklüğünün tayfsal yoğunluğunu gösteren eğri. bkz. tayfsal yoğunluk. devamı...
 • Renksel Doymuşluk: Tüm duyulanma içinde arı tayfsal (tekrenkli) renk oranını değerlendirmeyi sağlayan görsel duyulanma vergisi. Not: Bu vergi, renkölçümsel bir büyüklük olan “tayfsal renk oranı”nın yaklaşık ruhduyumsal (psikosansoriyel) karşılığıdır. bkz. tayfsal renk oranı, tayfsal renk yoğunluğu. devamı...
 • Bağıl Tayfsal Dağılış Eğrisi: (akı, yeğinlik vb. gibi bir erkesel büyüklüğün) (Alm. einer Strahlungsgrösse wie Strahlungsfluss, Strahlstärke, usw.) (Fr. d’un grandeur énergétique telle que le flux, l’intensité, etc.) (İng. of a radiometric quantity such as radiant flux, radiant intensity, etc.) Söz konusu büyüklüğün, dalga boyu (ya da frekans) foksiyonunda ve bu büyüklüğün verilmiş bir değerine göre bağıl ölçüde, tayfsal devamı...
 • Renkli Cisim: Tayfsal geçirme ya da tayfsal yansıtma çarpanı dalga boyu ile değişen cisim. devamı...
 • Tayfsal Yutma çarpanı: Verilmiş bir dalga boyu için, yutulan ışık akısı tayfsal yoğunluğunun gelen ışık akısı tayfsal yoğunluğuna oranı. devamı...
 • Tayfsal ışıklılık çarpanı: Söz konusu cismin, belirli aydınlatma ve gözlem durumlarında, ve verilmiş bir dalga boyu için, ışıklılığının tayfsal yoğunluğunun, aynı aydınlığı alan bir tam yayıcının ışıklılığının tayfsal yoğunluğuna oranı. devamı...
 • Tayfsal örtüler Yöntemi: Bağıl ışık etkinliği VX’nin tayfsal eğrisine uygun ölçmeleri sağlayan koşulları gerçekleştirmek için, tayfsal dağıtımla yayılmış olan ışığın, her dalga boyunda, erke akısının istenen bir oranını geçirecek şekilde biçimlendirilmiş örtülerle engellenmesi yöntemi. devamı...
 • Dansite: Yoğunluk Bk. yoğunluk Özgül ağırlık. devamı...
 • Tayfsal ışıyıcılık Değeri: (ışıl-ışıyan bir cismin) : Bir cismin ışıyıcılığının tayfsal yoğunluğunun, aynı sıcaklıktaki kara cismin (tam ışıyıcının) ışıyıcılığının tayfsal yoğunluğuna oranı. bkz. tüm ışıyıcılık değeri. devamı...
 • Yoğunlukölçer: Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt. devamı...

Spectral Concentration ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.