spectrographic sözlük anlamı nedir?


Sözlükte spectrographic kelimesinin manası:

  1. Spektrografik, spektrografi (görünge çizimi) ile ilgili, fotoğŸraflar yoluyla görüngeler araşŸtırmaları yapma ile ilgili

spectrographic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları