speed sözlük anlamı nedir?

Sözlükte speed kelimesinin manası:

  1. İ, (-ed veya -sped) hız, sürat, ivinti, çabukluk, çabuk gitme
  2. Eski uğur, başarı, muvaffakiyet: (argo) amfetamin
  3. Çabuk gitmek, süratle gitmek koşmak, acele etmek
  4. Eski muvaffak etmek
  5. Eski uğurlu kılmak, uğur getirmek
  6. Uğurlamak, geçirmek
  7. Acele ettirmek, hız vermek
  8. Mak
  9. Yolunu açık etmek, uğurlamak, yolcu etmek, hızlandırmak, hız yapmak, süratli gitmek, başarılı olmak

speed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları