spence

“Spence” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Spence” kelimesi, İngilizce’de çeşitli anlamlara sahip çok yönlü bir kelimedir. Türkçe’de ise genellikle “kiler” veya “kiler odası” olarak çevrilir. Bu makale, “spence” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve bu kelimenin tarihsel kökenlerini, kullanım alanlarını ve kültürel önemini araştıracaktır.

İngilizce Anlamları

İngilizce’de “spence” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Kiler: Yiyecek ve içeceklerin saklandığı bir oda veya dolap.
 • Kiler odası: Bir evin veya binanın yiyecek ve içeceklerin saklandığı bir bölümü.
 • Kiler görevlisi: Bir kilerde çalışan kişi.
 • Para kasası: Para ve değerli eşyaların saklandığı bir kutu veya dolap.
 • Gizli yer: Gizli veya gizli bir yer.
 • Küçük oda: Genellikle bir evin veya binanın arka tarafında bulunan küçük bir oda.

Tarihsel Kökenler

“Spence” kelimesi, Orta İngilizce “spense” kelimesinden türemiştir ve bu da Eski Fransızca “despense” kelimesinden gelir. Bu kelime, Latince “dispensare” fiilinden türemiştir ve “dağıtmak” veya “sağlamak” anlamına gelir.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “spence” kelimesi genellikle “kiler” veya “kiler odası” olarak çevrilir. Bir kiler, yiyecek ve içeceklerin saklandığı bir odadır ve genellikle bir evin veya binanın bodrum katında veya arka tarafında bulunur.

Kültürel Önem

“Spence”, İngiliz ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. İngiltere’de kilerler, yüzyıllar boyunca evlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve yiyecek ve içeceklerin saklanması için kullanılmıştır. Türk kültüründe kilerler, özellikle kırsal alanlarda, yiyecekleri taze ve güvenli bir şekilde saklamak için hayati önem taşır.

Kullanım Alanları

“Spence” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Mimarlık: Bir evin veya binanın kiler odası veya kilerine atıfta bulunmak için.
 • Tarih: Orta Çağ ve erken modern dönemde yiyecek ve içeceklerin saklanması için kullanılan odalara atıfta bulunmak için.
 • Edebiyat: Gizli veya gizli yerlere atıfta bulunmak için.
 • Günlük konuşma: Yiyecek ve içeceklerin saklandığı yerlere atıfta bulunmak için.

Örnek Cümleler

 • İngilizce: The spence was filled with all sorts of food and drink. (Kiler her türlü yiyecek ve içecekle doluydu.)
 • Türkçe: Kilerde kışlık yiyeceklerimiz saklı. (Kilerde kışlık yiyeceklerimiz saklı.)
 • İngilizce: The spence was a secret room behind the fireplace. (Kiler, şöminenin arkasındaki gizli bir odaydı.)
 • Türkçe: Kiler, evin arka tarafında küçük bir odaydı. (Kiler, evin arka tarafında küçük bir odaydı.)

Sonuç

“Spence” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara sahiptir. Tarihsel kökenleri Orta Çağ’a kadar uzanır ve İngiliz ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu kelime, mimari, tarih, edebiyat ve günlük konuşma gibi çeşitli bağlamlarda kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi