spesifik gravite nedir

Spesifik Gravite Nedir?

Spesifik gravite, bir maddenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıdır. Suyun yoğunluğu 1 g/cm³ olarak kabul edilir, bu nedenle bir maddenin spesifik gravitesi 1’den büyükse, bu madde sudan daha yoğundur ve 1’den küçükse, bu madde sudan daha az yoğundur.

Spesifik gravite, bir maddenin saflığını, kalitesini ve bileşimini belirlemek için kullanılır. Örneğin, altın ve gümüş gibi değerli metallerin spesifik gravisi yüksektir, bu nedenle bu metallerin saflığı spesifik gravite ölçülerek belirlenebilir. Ayrıca, spesifik gravite, bir maddenin yüzdürme kuvvetini belirlemek için de kullanılır. Bir maddenin spesifik gravitesi 1’den büyükse, bu madde suda batar ve 1’den küçükse, bu madde suda yüzer.

Spesifik Gravitenin Hesaplanması

Spesifik gravite, bir maddenin kütlesinin ve hacminin oranı olarak hesaplanır.

Spesifik Gravite = Kütle / Hacim

Kütle, bir maddenin ağırlığıdır ve hacim, bir maddenin kapladığı alandır. Kütle ve hacim, çeşitli yöntemlerle ölçülebilir.

Spesifik Gravitenin Kullanım Alanları

Spesifik gravite, birçok farklı alanda kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kimya: Spesifik gravite, bir maddenin saflığını, kalitesini ve bileşimini belirlemek için kullanılır.
 • Fizik: Spesifik gravite, bir maddenin yüzdürme kuvvetini belirlemek için kullanılır.
 • Mühendislik: Spesifik gravite, bir yapının veya makinenin ağırlığını ve hacmini hesaplamak için kullanılır.
 • Tıp: Spesifik gravite, bir kişinin vücut yağ oranını belirlemek için kullanılır.
 • Gıda: Spesifik gravite, bir gıdanın kalitesini ve saflığını belirlemek için kullanılır.

Spesifik Gravitenin Örnekleri

 • Suyun spesifik gravitesi 1’dir.
 • Altının spesifik gravitesi 19,3’tür.
 • Gümüşün spesifik gravitesi 10,5’tir.
 • Bakırın spesifik gravitesi 8,9’dur.
 • Demir’in spesifik gravitesi 7,8’dir.
 • Alüminyumun spesifik gravitesi 2,7’dir.
 • Ahşabın spesifik gravitesi 0,5’tir.
 • Mantarin spesifik gravitesi 0,2’dir.

Sonuç

Spesifik gravite, bir maddenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıdır. Spesifik gravite, bir maddenin saflığını, kalitesini, bileşimini ve yüzdürme kuvvetini belirlemek için kullanılır. Spesifik gravite, birçok farklı alanda kullanılır ve çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir.


Yayımlandı

kategorisi