spherical sözlük anlamı nedir?

Sözlükte spherical kelimesinin manası:

  1. Küre biçiminde, küresel, küre şeklinde
  2. Küre şeklindeki, küresel, kürevi
  3. Küreye ait
  4. Gökcisimlerine ait

spherical ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları