Spongiyoblast ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Spongiyoblast" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Spongiyoblast" ne demek?

 1. Keratinli süngerlerde spongin meydana getiren hücre.

 2. Nörogliya hücrelerinin ve omuriliğin çevresine ışınsal uzanan telleri veren embriyonik epitel hücreleri.

 3. Embriyoda nöral tüpün gelişiminde ependim ve astrositler olarak bilinen nörogliya hücrelerinin öncü hücresi.

 4. Sponjiyoblast.

Spongiyoblast nedir? İlişkili sözcükler

 • Nöroblast: (Yun. neuron: sinir; blastos: tomurcuk) Bölünme yeteneğini kaybetmiş, fakat henüz olgunlaşmamış sinir hücreleri. Embriyoda sinir sisteminin gelişiminde köken hücrelerden sinir hücrelerinin gelişmesiyle ortaya çıkan hücre. devamı...
 • Sinir Dokusu: Embriyonun ektoderm tabakasından köken alan, organizmayı iç ve dış çevreden haberdar eden, nöron adı verilen uzun ve farklılaşmış hücrelerden oluşan, uyartıları (impulsları) sinaps denen özel bölgeler vasıtasıyla bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ileterek sonuçta tepki ya da uyartı meydana gelmesini sağlayan, besleyici ve destekleyici nörogliya hücreleri (astrositler, oligodendrositler, mikrogliya ve ependim) tarafından kuşatılan, devamı...
 • Ependimom: Ependim hücrelerinden köken alan, daha çok yanal karıncıklarla omuriliğin kanalis sentralisinde yerleşen ve beyin-omurilik sıvısıyla metastaz yapabilen tümör hücrelerinin bantlar veya rozet biçiminde yerleşimiyle belirgin normal dışı ve kontrolsüz doku üremesi, ependim tümörü. devamı...
 • Testis Gelişimi: Embriyoda krista genitalislerde germinatif epitel hücrelerinin mezenkime doğru gonadal kordonlar yapması ve gonadal kabartının mezenkimi ise Leydig hücrelerini oluşturması. Doğum sonrası dönemde tubulus seminiferuslar biçimlenerek ilk olarak kıvrımlı sonra ise düz bir durum alarak rete testis olarak bilinen borucuklar aracılığıyla duktuli efferentes testislere açılırlar. devamı...
 • Ependim Hücreleri: (Yun. ependyma: dış elbise; neuron: sinir; glia: zamk) Beyin ve omurilik boşluğunu saran silli hücreler. Nöral tüp oluşumu sırasında meydana gelen epitel hücre karakterinde, serebrospinal (beyin, omurilik) sıvı içinde yer alan, silleriyle beyin omurilik sıvısının hareketini sağlayan hücreler. Nörogliya hücreleri. devamı...
 • Miyoblast: (Yun. mys: kas; blastos: tomurcuk) 1. Kas hücrelerinin öncü hücreleri olan, gerek dokuda gerekse kültür hücrelerinde farklılaşarak çok çekirdekli kas hücrelerini meydana getiren hücreler. 2. Embriyoda ve erginde bulunan farklılaşmamış mezenşim hücresi. devamı...
 • Merkezi Sinir Sistemi Cns: Sinir hücrelerinin akson ve gövdeleri ile nörogliya hücrelerini toplu olarak kapsayan beyin ve omurilikten meydana gelmiş sinir sistemi. devamı...
 • Gliya Hücresi: Bk. nörogliya hücreleri devamı...
 • Ependimal Cells: Ependim hücreleri devamı...
 • Sitokinler: (Yun. kytos: boşluk; kinein: hareket etmek) Hücre bölünmesi, büyümesi, aktivasyonu, iltihaplanma, bağışıklık, doku onarımı, fibrozis, yangı gibi çeşitli olayların başlaması için hormon gibi etki gösteren, genellikle lenfositlerden, ayrıca makrofaj, fibroblâst, dendritik hücreler, monositler, astrositler vb. hücrelerden salgılanan çeşitli kimyasal maddeler. devamı...

Spongiyoblast ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.