sprawl sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sprawl kelimesinin manası:

  1. Yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak
  2. Yatarken kol ve bacakları yaymak
  3. Dağınık olmak, yayılmış olmak (fidan)
  4. Yayılıp yatma, sere serpe uzanma.
  5. Yayılmak, yayılarak oturmak, serilmek, sereserpe uzanmak, uzanmak, genişlemek

sprawl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları