spread sözlük anlamı nedir?

Sözlükte spread kelimesinin manası:

 1. Yaymak, sermek, açmak
 2. Alabildiğine açmak
 3. Dağıtmak, saçmak, neşretmek
 4. Sirayet ettirmek, bulaştırmak
 5. Ayırmak
 6. Üzerine sermek, kaplamak
 7. Sürmek
 8. Kurmak (sofra)
 9. Teferruatıyla meydana koymak veya kaydetmek
 10. Uzatmak
 11. Yayılmak, serilmek
 12. Dağılmak, saçılmak, neşrolunmak
 13. Yayılmak, şayi olmak
 14. Sirayet etmek, bulaşmak
 15. Birbirinden ayrılmak
 16. Yayılma
 17. Saha, vüsat
 18. Ortu (sofra veya yatak için)
 19. Dili
 20. Yaymak, sürmek, sermek, açmak, uzatmak, döşemek, iki yana açmak, ayırmak, bulaştırmak, yayılmak, uzanmak, göz alabildiğine uzanmak, açılmak, sürülmek, dağılmak

spread ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları