squall sözlük anlamı nedir?

Sözlükte squall kelimesinin manası:

  1. Hırçın bir çocuk gibi bağırmak, yaygara koparmak
  2. Yaygara, vaveylâ.
  3. Bora, kasırga, ani ve şiddetli fırtına
  4. Dili
  5. Fırtına çıkmak, fırtına patlamak, yaygara koparmak, feryat etmek, avazı çıktığı kadar bağırmak, cırlamak, ciyak ciyak bağırmak

squall ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları