Square Accounts ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Square Accounts" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Square Accounts" ne demek?

 1. Hesapları kapatmak, hesaplaşŸmak, hesapları ödemek, borçları ödemek

Square Accounts nedir? İlişkili sözcükler

 • Settle Accounts: Hesapları kapatmak, fikir farklılıklarını gidermek; bir anlaşŸmaya varmak devamı...
 • Square Accounts With: Hesaplaşmak, hıncını almak devamı...
 • Accounts Department: Hesaplar bölüm, hesapları yönetmekle sorumlu olan banka departmanı devamı...
 • Settle: Konmak, tünemek, çökelmek, yerleşmek, çökmek, oturmak, ayak uydurmak, adapte olmak, uyum sağlamak, hafiflemek, yatışmak, durulmak, berraklaşmak, bastırmak, dibe oturmak, karar vermek, karar kılmak, yetinmek, yerleştirmek, yerine getirmek, süzmek, yatı ), devamı...
 • Get Square With: Hesabı kesmek, hesaplaşmak devamı...
 • To Settle Accounts Mutually: Hesaplaşmak devamı...
 • M2y: Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M2’ye döviz tevdiat hesaplarının eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de 2007 yılından itibaren vadesiz döviz tevdiat hesapları M1, vadeli döviz tevdiat hesapları M2 tanımı kapsamına alınmış veM2Y tanımı kaldırılmıştır. devamı...
 • Settle Accounts With: Hesaplaşmak, hıncını almak devamı...
 • Accounting Rate: Hesaplaşma oranı devamı...
 • Pay Off: Tamamen ödemek, hesabını kapatmak, parasını verip kovmak, acısını çıkarmak, öç almak, çıkarmak (masraf), değmek devamı...

Square Accounts ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.