squirt sözlük anlamı nedir?

Sözlükte squirt kelimesinin manası:

  1. Fışkırtmak, fışkırmak
  2. Fışkırma veya fışkırtma
  3. Şırınga
  4. Fıskıye
  5. Fıskıyeden fışkıran su
  6. Dili
  7. Fışkırtmak, püskürtmek, sıçratmak, fışkırmak, sıçramak

squirt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları