src 1234 nedir

SRC 1234: Güvenli ve Verimli Bir Şekilde Çalışma Yöntemleri

SRC 1234, işyerlerinde güvenli ve verimli bir şekilde çalışma yöntemlerini belirleyen bir standarttır. Bu standart, işverenlerin ve çalışanların işyerlerindeki riskleri değerlendirmesine, gerekli önlemleri almasına ve güvenli çalışma koşullarını sağlamasına yardımcı olur.

SRC 1234 standardı, işyerlerindeki tüm sektörler ve faaliyetler için geçerlidir. Ancak, bazı sektörlerde ve faaliyetlerde özel düzenlemeler de yapılmıştır. Örneğin, inşaat sektöründe SRC 1234 standardına ek olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler de uygulanmaktadır.

SRC 1234 standardı, işyerlerindeki riskleri değerlendirmek için bir dizi adım belirler. Bu adımlar şunlardır:

 • Risklerin belirlenmesi: İşveren, işyerindeki tüm riskleri belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Bu değerlendirme, işyerinin fiziksel özellikleri, kullanılan ekipmanlar, iş süreçleri ve çalışanların çalışma alışkanlıkları gibi faktörler dikkate alınarak yapılır.
 • Risklerin değerlendirilmesi: İşveren, belirlenen riskleri değerlendirerek bunların ciddiyetini ve olasılığını belirlemelidir. Bu değerlendirme, risklerin işyerindeki çalışanlar için ne kadar tehlikeli olduğunu ve ne sıklıkla meydana geldiğini dikkate alınarak yapılır.
 • Risklerin kontrolü: İşveren, değerlendirilen riskleri kontrol altına almak için gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemler, risklerin ortadan kaldırılması, azaltılması veya kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesini içerebilir.
 • Risklerin izlenmesi: İşveren, alınan önlemlerin etkililiğini izlemek için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmalıdır. Bu değerlendirme, risklerin ortadan kalktığını veya azaldığını doğrulamak için yapılır.

SRC 1234 standardı, işyerlerinde güvenli ve verimli bir şekilde çalışma yöntemlerini belirleyen önemli bir standarttır. Bu standart, işverenlerin ve çalışanların işyerlerindeki riskleri değerlendirmesine, gerekli önlemleri almasına ve güvenli çalışma koşullarını sağlamasına yardımcı olur.

SRC 1234 Standardının Faydaları

SRC 1234 standardının uygulanmasının işyerleri için birçok faydası vardır. Bu faydalar şunlardır:

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi: SRC 1234 standardı, işyerlerindeki riskleri değerlendirerek ve gerekli önlemleri alarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
 • Çalışma verimliliğinin artırılması: SRC 1234 standardı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak çalışanların verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
 • İşletme itibarının korunması: SRC 1234 standardı, işletmelerin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağladığını göstererek işletme itibarının korunmasına yardımcı olur.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi: SRC 1234 standardı, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.

SRC 1234 Standardının Uygulanması

SRC 1234 standardının uygulanması, işverenlerin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. İşverenler, işyerlerindeki riskleri değerlendirmek, gerekli önlemleri almak ve güvenli çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür. Çalışanlar ise, işveren tarafından sağlanan güvenli çalışma koşullarına uymak ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

SRC 1234 standardının uygulanması için işverenler ve çalışanlar aşağıdaki adımları izleyebilirler:

 • İşyerindeki riskleri belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapmak.
 • Riskleri değerlendirerek bunların ciddiyetini ve olasılığını belirlemek.
 • Riskleri kontrol altına almak için gerekli önlemleri almak.
 • Alınan önlemlerin etkililiğini izlemek için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmak.
 • Çalışanlara SRC 1234 standardı hakkında eğitim vermek.
 • Çalışanları SRC 1234 standardına uymaya teşvik etmek.

SRC 1234 standardının uygulanması, işyerlerinde güvenli ve verimli bir şekilde çalışma koşullarının sağlanmasına yardımcı olur. Bu standart, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışma verimliliğinin artırılması, işletme itibarının korunması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi birçok fayda sağlar.


Yayımlandı

kategorisi