stability sözlük anlamı nedir?


Sözlükte stability kelimesinin manası:

  1. Olduğu yerde sağlam durma
  2. Muhkem olma
  3. Salamlık
  4. Katılık
  5. Karar, sebat, temkin
  6. Mak
  7. İstikrar, dengelilik, durağanlık, sabitlik, sarsılmazlık, değişmezlik, denge, kararlılık, sağlamlık, güvenilirlik, ayrışmazlık

stability ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları