stand aside sözlük anlamı nedir?

Sözlükte stand aside kelimesinin manası:

  1. Kenara çekilmek, yana çekilmek, özveride bulunmak, feragat etmek, kaçınmak

stand aside ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları