standart nedir

Standart Nedir?

Standart, belirli bir alanda kabul edilen ve uyulması gereken kurallar, ölçüler veya özellikler bütünüdür. Standartlar, ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin veya sistemlerin kalitesini, güvenliğini, uyumluluğunu ve verimliliğini sağlamak için kullanılır.

Standartlar, çeşitli kuruluşlar tarafından geliştirilir ve yayınlanır. Bu kuruluşlar arasında ulusal ve uluslararası standart kuruluşları, sektör dernekleri, meslek örgütleri ve hükümet kurumları yer alır.

Standartların Önemi

Standartlar, birçok alanda önemli rol oynar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
 • Güvenliğin sağlanması
 • Uyumluluğun sağlanması
 • Verimliliğin artırılması
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Rekabetin teşvik edilmesi
 • İnovasyonun desteklenmesi
 • Tüketici güveninin artırılması

Standart Türleri

Standartlar, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Geliştiren kuruluş: Ulusal standartlar, uluslararası standartlar, sektör standartları, meslek standartları ve hükümet standartları gibi.
 • Kapsam: Genel standartlar, özel standartlar ve teknik şartnameler gibi.
 • İçerik: Kalite standartları, güvenlik standartları, uyumluluk standartları, verimlilik standartları, maliyet standartları ve rekabet standartları gibi.

Standartların Geliştirilmesi

Standartlar, genellikle aşağıdaki adımlar izlenerek geliştirilir:

 1. İhtiyaç belirleme: Standart geliştirilmesi için öncelikle bir ihtiyaç belirlenir. Bu ihtiyaç, sektördeki paydaşların görüşleri, tüketici şikayetleri, kaza raporları veya yasal düzenlemeler gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir.
 2. Çalışma grubu oluşturma: İhtiyaç belirlendikten sonra, standart geliştirme çalışmaları için bir çalışma grubu oluşturulur. Çalışma grubu, ilgili sektörlerden uzman kişilerden oluşur.
 3. Taslak standart hazırlama: Çalışma grubu, standart taslağını hazırlar. Taslak standart, standart geliştirilmesi için belirlenen ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanır.
 4. Kamuoyu görüşüne açma: Taslak standart, kamuoyu görüşüne açılır. Paydaşlar, taslak standart hakkında görüşlerini bildirirler.
 5. Son standart hazırlama: Çalışma grubu, kamuoyu görüşlerini dikkate alarak son standart taslağını hazırlar.
 6. Yayınlama: Son standart taslağı, standart geliştiren kuruluş tarafından yayınlanır.

Standartların Uygulanması

Standartlar, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla uygulanır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yasal düzenlemeler: Bazı standartlar, yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilir. Örneğin, ürün güvenliği standartları genellikle yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilir.
 • Sözleşmeler: Standartlar, sözleşmelerle de uygulanabilir. Örneğin, bir ürünün satın alma sözleşmesinde, ürünün belirli standartlara uygun olması şartı yer alabilir.
 • Sertifikasyon: Standartlar, sertifikasyon yoluyla da uygulanabilir. Sertifikasyon, bir ürünün veya hizmetin belirli standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir.
 • Etiketleme: Standartlar, etiketleme yoluyla da uygulanabilir. Etiketleme, bir ürünün veya hizmetin belirli standartlara uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

Standartların Faydaları

Standartlar, birçok alanda fayda sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi: Standartlar, ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Standartlara uygun ürünler ve hizmetler, daha güvenli, daha uyumlu ve daha verimlidir.
 • Güvenliğin sağlanması: Standartlar, güvenliğin sağlanmasına yardımcı olur. Standartlara uygun ürünler ve hizmetler, daha güvenlidir ve kazaları önlemeye yardımcı olur.
 • Uyumluluğun sağlanması: Standartlar, uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur. Standartlara uygun ürünler ve hizmetler, birbirleriyle uyumludur ve sorunsuz bir şekilde çalışır.
 • Verimliliğin artırılması: Standartlar, verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Standartlara uygun ürünler ve hizmetler, daha verimlidir ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
 • Rekabetin teşvik edilmesi: Standartlar, rekabetin teşvik edilmesine yardımcı olur. Standartlara uygun ürünler ve hizmetler, daha kaliteli ve daha güvenlidir ve tüketicilerin ilgisini çeker.
 • İnovasyonun desteklenmesi: Standartlar, inovasyonun desteklenmesine yardımcı olur. Standartlar, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için bir çerçeve sağlar ve inovasyonu teşvik eder.
 • Tüketici güveninin artırılması: Standartlar, tüketici güveninin artırılmasına yardımcı olur. Standartlara uygun ürünler ve hizmetler, daha güvenli ve daha kalitelidir ve tüketicilerin güvenini kazanır.

Yayımlandı

kategorisi