starve sözlük anlamı nedir?

Sözlükte starve kelimesinin manası:

  1. Açlıktan kıvranmak, açlıktan ölmek, çok acıkmak, midesi kazınmak, sefalet çekmek, aç olmak, aç bırakmak, açlıktan öldürmek, mahrum etmek
  2. Açlıktan ölmek veya öldürmek
  3. Çok açlık çekmek
  4. Yoksulluk çekmek, yokluğundan mustarip olmak
  5. Açlık çektirerek istenilen duruma getirmek

starve ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları