state 1 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte state 1 kelimesinin manası:

  1. Durum, vaziyet, hal: state of war savaşŸ hali. the state of his health onun sağŸlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an unconscious state baygın bir halde. state of mind ruhsal durum/ruh haleti. This state of affairs can not go on. Bu durum devam edemez. The roads here are in a bad state of repair. Buradaki yollar tamire muhtaç. devlet: a state secret bir devlet sırrı. state affairs devlet işŸleri. a self-governing state özerk bir devlet. eyalet: TheS.A. is made up of fifty states.B.D. elli eyaletten ibaret. devlet tarafından yapılan (tören, ziyafetb.).

state 1 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları