state chronicler sözlük anlamı nedir?

Sözlükte state chronicler kelimesinin manası:

  1. Vakanüvis

state chronicler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları