Statute Law ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Statute Law" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Statute Law" ne demek?

 1. Yazılı hukuk

Statute Law nedir? İlişkili sözcükler

 • Jurisprudentially: Hukuk ilmine ilişŸkin olarak, hukuka göre, hukuk sistemine göre, hukuk ilmi alanında bilgili olan bir kişŸinin bakışŸ açısı ile devamı...
 • Törel: Töreye uygun olan. Töre ile ilgili. devamı...
 • Teamül Hukuku: Örf ve âdete dayanan hukuk. Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk. devamı...
 • Juridically: Hukuki olarak, kanuna göre, hukuk bakışŸ açısı ile, hukuk ilmi bakışŸ açısından, kanunen devamı...
 • Lawman: Kanun adami Hukuk adamı, hukuk temsilcisi, kanunu uygulatan kimse (polis, şŸerif, vs.) devamı...
 • Jurist: Hukuk ilmi uzmanı Hukuki eserler yazarı devamı...
 • Solicitor: Hukuk görevlisi, avukat, savcı, acenta, reklam ajansı Rica eden kimse, aracı devamı...
 • Jurisconsult: Hukuk bilgini. Hukuk danışmanı devamı...
 • özel öğretim Kurumları: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ya da özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan, Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında çalışan her derecedeki okullar, mektupla öğretim yapan yerler, kurslar, derslikler ve benzeri yerlerin yanı sıra yabancılarca da açılmış bulunan öğretim kurumları. devamı...
 • Law School: Hukuk fakültesi devamı...

Statute Law ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.