stay sözlük anlamı nedir?

Sözlükte stay kelimesinin manası:

 1. Kalmak, durmak, ikamet etmek, beklemek, oyalanmak, dayanmak, durdurmak, alıkoymak, bırakmamak, önlemek, ertelemek, sabitlemek, germek
 2. Durmak
 3. Kalmak
 4. Geçici olarak ikamet etmek
 5. Beklemek
 6. Durdurmak, alıkoymak, bırakmamak, salıvermemek
 7. Yaptırmamak, menetmek, önlemek
 8. Doyurmak
 9. Ertelemek, tehir etmek
 10. Dili
 11. İstralya
 12. İstralya ile takviye etmek
 13. Tiramola etmek, dönmek, orsa alabanda edip dönmek
 14. Dayamak, tutmak
 15. Desteklemek, teselli etmek
 16. Dayanak, destek, payanda
 17. Balina stays i, çoğ., (İng.) korsa.
 18. Kalma
 19. Durma
 20. Ziyaret muddeti
 21. İkamet, oturma
 22. Durdurma, tehir, infazı tehir
 23. Dayanma, sebat

stay ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları